Akciğer Embolisi

A. Büyük bir pıhtının akciğer atardamarını tıkaması.
B. Birçok küçük pıhtı parçasının akciğer atardamarını ve bu damarın dallarını tıkaması.
C. Küçük pıhtı parçalarının akciğer atardamarının çevre dallarını tıkaması. Önceki İki tipten farklı olarak bu durumda ani ölümtehlikesi yoktur. Ama zamanla akciğer enfarktüsü gelişebilir.

Embolinin görülme sıklığı yaşa ve cinsiyete bağlı mıdır?

Emboli erkek ve kadınlarda aynı sıklıkta görülür. Her yaşta görülmekle birlik­te en çok 40-60 yaş arasında ortaya çıkar. Trombus yapıcı etkisi olan hayvan­sal ve bitkisel yağlarla beslenme gibi vücudun yeterincehareket etmemesi de ileri yaşlarda emboli olasılığını artırır. Aynca son yularda tanı yöntemlerinin gelişmesi, kayıtlarda olgu sayısının yükselmesine yol açmıştır.
Embolide nefes darlığı her zaman görülür mü?
Akciğer embolilerinin yüzde 96’sında nefes darlığı görülür. Hasta soluma güç­lüğünden yakınır. Çoğu olguda rahat soluk almak için ayağa kalkmak zorun­dadır.
Akciğer embolisinde nasıl bir ağrı duyulur?
İki tip ağrı görülür, ilki batıcı tipte bir ağrıdır. Meme altında ve sırtta duyulur. Akciğerin tıkanmadan etkilenen bölgesine denk düşen plevra (akciğer zan) bölümünden- kaynaklanır. Bazen çok kısa sürer ve dikkatten kaçabilir, ikinci tip ağrı anjina pektoris ağnsına benzer ve kalp kasının, özellikle de sağ karın­cığın oksijensiz kalmasından kaynaklanır. ”
Akciğer emboiisi ile bronkopnömoni (bronş-akciğer iltihabı) nasıl ayırt edilir?
Akciğer emboiisi sık sık bronkopnömoniyle karıştırılır. Bronkopnömonide ne­fes darlığı yavaş başlar ve ateş çok yüksektir (39C°- 40°C). Hastalığın göğüs­te başka ayırt edici belirtileri de vardır, ama kuşkulu durumlarda göğüs filmi tanıyı kesinleştirir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.