aile nedir aile bireylerinin görevleri nelerdir

Aile Nedir ? Ailenin Önemi ve Aile Bireylerinin Gorevleri

aile nedir aile bireylerinin görevleri nelerdirAilenin Görevleri ve Ailelerin İhtiyaçları

a) Biyolojik Görev

Eşlerin duygusal ihtiyaçlarım karşıladıkları yasal birlikteliktir. İnsan neslinin devamı aile ile sağlanır. Çocuk yapma tekniği ailenin mutluluğunu ve sağlığını engelleyecek biçimde olmamalıdır. Aile planlaması hizmetlerinin amacı da budur. Aile planlaması hizmetlerinin amacı da budur. Bakabileceğinden çok çocuk sahibi ailede anne ve çocuklar başta olmak üzere bütün aile bireylerinin sağladıkları bozulmaktadır.

Aile Bireylerinin Görevleri

b) Psikolojik Görev

Aile içi görevlerin eşler arasında paylaşılması karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi aile mutluluğunun temelidir. Anne ve baba arasındaki sıcak ilişkiler çocuklara da yayılır. Gergin ve sürtüşmeli ilişkiler çocuklar için tedirgin ve güvenilmez bir aile ortamı sağlar. Aile gelecekle ilgili istekler yönünden ne kadar çok benzerlik varsa evlilik birliğinin uyum içinde sürmesi de o kadar kolaydır. Bunların bilinmesi için evlilik öncesi arkadaşlık ve nişanlılık dönemleri önemli devrelerdir.
Aile içi tartışmalar aile hayatının bir parçasıdır Ancak tartışırken baza kurallara dikkat edilmelidir.

1) Eşler değişik görüşlere sahip olduklarını baştan bilmelidir. Önemli olan ortak bir görüşe ulaşmaktır.
2) Sorunu görmezlikten gelip ertelemektense tartışmak daha iyidir. Esler birbirlerine sözlü olmalıdır.
3) Tartışma için uygun yer ve zaman seçilmelidir.
4) Tartışmaya suçlayarak başlanılmamalı, sorular yönelterek karşı tarafın görüşleri de öğrenilmeye çalışılmalıdır.
5) Tartışma sırasında kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun gibi düşünmeye çalışması, anlayışlı olmasına yardımcı olacaktır.
6) Tartışma konusu saptırılmamalı, eski sorunlar ve tatsız günler gündeme getirilmemelidir.
7) Amaç tartışmayı kazanmak değil, bir çözüme ulaşmak olmalıdır.
8) Tartışma evin dışında yapılmalı akrabalar ya da arkadaşlar hakemlik yaptırılmaya zorlanmamalıdır.

Aile Fertlerinin Görevleri

c) Sosyal ve Kültürel Görev

Ailenin kendine özgü bir iç yapısı ve işleyişi vardır, bu toplumların kültürleri ile ilgilidir. Fakat kültürün genel özelliklerinden olan değişim aile içi ilişkileri ve ailenin toplumla olan etkileşimleri için de geçerlidir. Babanın aile içindeki baskın durumu zayıflamaktadır. Aile içi kararların alınmasında eşlerin birlikte davranmaları, birbirlerine yardımcı olmaları toplumumuz tarafından da beklenen bir davranıştır. Aileler içinde başlayan değişim yayılıp diğer aileler tarafından da benimsendiğinde toplumsal anlayış ve kültürel özellikler de değişmiş olur.

d) Eğitim Görevi

Bir toplumun geleceği eğitilmiş, iyi yetiştirilmiş çocuklar ve gençlere bağlıdır. Çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi ailede başlar okulda ve toplum içinde sürer. Aile içi eğitimde her iki ebeveynin de rolü büyüktür.’ Çünkü doğumdan başlayarak çocuğun en yakım annesidir. Toplumu oluşturan bireylerin kişiliklerinin oluşturulmasında temel unsur annedir. Bu yüzden sosyologlar bir toplumun sosyal kalkınmışlığım o toplumdaki kadınların eğitim düzeyleri ve toplum içindeki yerleri ile ölçerler Bu nedenle kadınların eğitimine önem verilmelidir. Evlilik çağına gelmiş kızların aile ilişkileri, çocuk bakımı ve eğitimi konularında (ilmeleri önemlidir.

Çocukların sağlıkla ilgili olumlu davranışları kazanmaları da aile içi eğitimle başlar. Öğrenci olan çocuklar okulda öğrendikleri sağlık bilgilerini ailelerindeki diğer bireylere de aktarırlar. Yani aile içindeki eğitim fonksiyonu büyüklerden küçüklere doğru değildir, ailede bütün bireyler birbirlerini etkileyip eğitebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.