genç artriti belirtileri ve tedavisi

Genç Artriti Belirtileri ve Tedavisi Rheumatoid

genç artriti belirtileri ve tedavisiGenç Artriti ve Rheumatoid Artrit

Olmayacak bir şey gibi görünse de, çocuklar da yetişkinler gibi artrite yakalanabilirler. İngiltere’de (belki de tüm dün­yada) her bin çocuktan biri genellikle bir ve dört yaşları ara­sında artritten etkilenmektedir.
Genç artritinin üç farklı şekli vardır.

Posi-artiküler artrit. En yaygın olan bu tip iki üç yaşında başlar, yıllarca sürer ve yalnızca birkaç eklemin şişip ağrımasına neden olur. Çocuk genellikle kendini kötü his­setmez, ama göz sorunları olabileceğinden düzenli kont­rollerin yapılması akıllıca olur.

Poliartrit. Birkaç aylıktan itibaren her yaşta başlayabilir, çok sayıda eklemi etkiler ve genellikle bir eklemden di­ğerine çabucak yayılabilir. Poliartrit hastası bir çocuk ge­nellikle yüksek ateşli ve rahatsızdır; aynı zamanda cil­dinde kızarıklık da olur.

Stili hastalığı. Adını Londra’daki ünlü Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’ nde çalışırken bu hastalığı ta­nımlayan Dr. George Frederick Still’den almıştır. Genel­likle beş yaşın altındaki çocukları etkiler ve ateş, kıza­rıklık, eklemlerde ağrı, bezlerde şişme, anemi ve diğer komplikasyonlara neden olur.

Çocuklar genellikle birkaç yıl sonra büyüdüklerinde artritten kurtulurlar ve eklemlerindeki az hasarla normal yaşamlarını mükemmel bir şekilde sürdürürler. Fakat hastalıkları süre­since de normal bir yaşam sürmeleri, okula devam edip ar­kadaşlarıyla birlikte olmak için yardıma ihtiyaçları vardır. Egzersizin, özellikle de yüzmenin çok yararı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.