yaygın anksiyete bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Endişe)

yaygın anksiyete bozukluğuEndişe ne kadar yaygındır?

Endişe ihmal nedeniyle çok fazla raporlanmayan bir sorundur. Ne kadar insanın endişe sorunu yaşadığını tahmin etmek güçtür, çün­kü pek çok kişi endişe nedeniyle doktora baş­vurmaz, insanlar genellikle sadece “akıl hasta­lığı” olan kişilerin psikiyatriste ihtiyacı olduğu­nu düşünürler. Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların % 5’inde endişe problemi olduğu tahmin edilmektedir.

Endişe, vücutta psikolojik bir sürecin sonucu­dur.
Endişe korkuyla aynı değildir ancak korkuyla ilintilidir.
Endişe sizi tehlikeye karşı uyarır-içgücü gibidir-tehlike vardır ve siz kontrolünüzü kaybedebi­lirsiniz.
Korku, gerçekten zarar verebilecek bir duru­ma karşı verilen bir reaksiyondur. Korku genellikle kısa sürelidir. Endişe uzun sü­rer.
Gerçekte reaksiyonunuzun korku nedeniyle mi yoksa endişeden mi kaynaklandığını belir­lemek güçtür.
Endişe ve korku tüm koşullarda farklı oranlar­da vardır.
Belirtilerin nedenlerini bulmak, bunun korku mu endişe mi olduğunu anlamaktan daha önemlidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Endişe kadınlar arasında erkeklerden daha yaygındır. Bazı çalışmalar endişenin aileden de gelebileceğini göstermiştir.

Modern hayatın baskılarıyla endişe sorunu yaşayan insanların sayısı tehlikeli boyutlarda artmaktadır. Bununla birlikte bazı uzmanlar endişenin arttığına dair kesin bir kanıt olmadı­ğını söylemektedir. Onlara göre, artan farkındalık ve yaşamı dolu dolu yaşama isteği, daha çok insanın endişe için yardım istemesine yol açmaktadır. Önemli olan endişenin artıp art­madığı değil, daha üretken ve anlamlı bir ya­şam sürebilmek için endişe ile nasıl baş edeceğinizdir. Endişeyi kontol altına almak ve önle­mek, sorunlarla nasıl başa çıkacağınızı da gös­terecektir.
Endişe genellikle korkuyla karıştırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.