Tetanos Nedir Ve Nasıl Olmalı

Tetanos merkez sinir sisteminin et­kilendiği akut bir enfeksiyon hastalığı­dır. Önce çiğneme kaslarında, daha sonra kalça, kol, bacak ve gövde kasla­rında ağrılı kasılmalara yol açar.
NEDENLERİ
Tetanos etkeni, sporlu bir basil olan Clostridium tetani adlı bakteridir. Bu bakteriuygun koşulların yokluğunda spor biçiminde dinlenme evresine girer ve yıllarca sürebilen bu dönemin ardın­dan uygun koşullarda yeniden etkinle-şerek çoğalır. Clostridium tetanfmn yaklaşık 10 değişik tipi tanımlanmıştır. Bunların hepsi en az iki tür zehir üretir. Zehirlerin biri alyuvarları parçalayıcı etki yaratır ve klinik açıdan fazla önem taşımaz. Öbürü ise tetanospazmin adıy­la anılan ve merkez sinir sisteminde ya­yılarak hastalığa yol açan zehirdir.Tetanos zehrinin sinir yapılarını na­sıl etkilediği henüz tam olarak aydınla­tılmamıştır, ama çok az miktarının bile kaslarda beklenmedik kasılmalara ve yaygın kas sertleşmesine neden olduğu bilinmektedir.
YAYILIMI
Tetanos basili doğada son derece yay­gındır. Toprakta, suda ve hatta havada bol miktarda bulunur. Başta otçul hay­vanlar, özellikle de atlar olmak üzere hayvanların sindirim sisteminde yaşar ve dışkıyla atılır. Bu nedenle kırsal ke­sim yollarındaki tozlar ve hayvan dışkı­sının gübre olarak kullanıldığı tarla ve bahçe toprağı başlıca bulaşma yollarını oluşturur. Mikrobun varlığını sürdüre­bilmesini sağlayan iklim koşullan (tro­pikal ve subtropikal bölgeler) ve toprağın cinsi (killi toprak) gibi etkenler de hastalığın yayılmasında rol oynar.Tarımda makineleşme sayesinde önemli ölçüde azalan enfeksiyon kaynaklannm gene de tam olarak kurutulamaması, hastalığın süregelmesine yol açmaktadır.
İnsan doğduğu andan başlayarak bütün yaşamı boyunca hastalığın bulaş­masına açıktır; hastalığı geçirmiş olmak bile bağışıklık sağlamaz. Gerçekten de bazı insanların hastalığı birden fazla kez geçirdiği saptanmıştır. Bunun nede­ni hastalık sırasında dolaşımda görülen zehir miktarının yeterli bağışıklık sağ­layacak düzeyde olmamasıdır. Oysa aşıyla yüksek miktarda antijen (etkisiz hale getirilmiş zehir) verilerek vücudun antikor oluşturması sağlanabilir.Tetanos sosyoekonomik açıdan az­gelişmiş ülkelerde çok yaygın, aşının kitlesel olarak uygulandığı gelişmiş ül­kelerde ise gittikçe daha az görülen bir hastalıktır. Bazı tropikal ülkelerde ölü­me yol açan ilk 10 etken arasında yer almaktadır. Bu ülkelerde göbek kordo­nundan bulaşan yenidoğan tetanosu ile kadınlarda doğum vedüşük sonrasında görülen tetanos Özellikle yaygındır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.