İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tedavisi

Akciğeri oluşturan ve alveol dediğimiz nefes almamıza ve oksijenlenmeyi sağlayan hava kesecikleri vardır. Bu hava keseciklerin etrafı çeşitli nedenlerle kalınlaşma olursa oksijenlenme bozulur ve nefes…

Diğer haberler İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tedavisi