Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args, $id = 0) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/vucutorg/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/theme-functions.php on line 1904

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/vucutorg/public_html/wp-content/themes/jarida/functions/theme-functions.php:1904) in /home/vucutorg/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
anestezi hataları – Vücut – Sağlık – Şifalı Bitkiler https://www.vucut.org Herbalist İbrahim Gökçek Fri, 06 Jan 2012 08:34:29 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 Anestezi Komplikasyonları Nelerdir ? https://www.vucut.org/anestezi-komplikasyonlari-nelerdir.html/ https://www.vucut.org/anestezi-komplikasyonlari-nelerdir.html/#respond Fri, 06 Jan 2012 08:33:12 +0000 http://www.vucut.org/?p=1687 anestezi komplikasyonları ve tehlikeleriAnestezi Komplikasyonları

Bir hastalığa, tedaviye veya tıbbı girişime bağlı olarak ortaya çıkan veya çıkma ihtimali olan, fakat ortaya çıkıp çıkmayacağı önceden tahmin edilemeyen, tedaviyi zorlaştı­ran olumsuz gelişmeler şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin kanama ve enfeksiyon ameliyat sonrası en çok görülen komplikasyonlardır. Ama her ameliyattan sonra görülmez. Bulantı-kusma anestezi sonrası sıklıkla görülen bir komplikasyondur. Buna rağmen her anesteziden sonra ortaya çık­maz.

Genel Anestezi Komplikasyonları

Yan etkiler ve komplikasyonlar her zaman ve her has­tada görülmez, bu nedenle de görüldükleri zaman çoğu kere hata olarak yorumlanır ve “bana yanlış ilaç verdiler yanlış tedavi yaptılar” şeklinde hasta ve yakınları tarafından yanlış yorumlara neden olurlar. Adı üzerinde olan ve ilaç denen bu maddeler ile bu maddelerin kullanımını içeren veya içerme­yen çeşitli tedavi yöntemleri tamamen sakıncasız uygulama­lar değillerdir. Hepsinin kendine göre az veya çok sakıncaları vardır.

Bazı yan etkiler ve komplikasyonlar daha ciddi, bazı­ları daha az ciddi olarak görülür. Ciddi veya az ciddi tanım­lanmaları görülme sıklıklarına dayanmaktadır ve aşağıdaki gibidir.

Bir yan etki veya komplikasyon
10 vakada 1 kez görülürse çok ciddi (ÇC)
100 vakada 1 kez görülürse ciddi, (C)
1000 vakada 1 kez görülürse az ciddi (AC)
10000 vakada 1 kez görülürse nadir (N)
100000 vakada 1 kez görülürse çok nadir (ÇN) olarak değerlendirilir.
Bu durumda anestezinin yol açtığı çok ciddi ve ciddi yan etkiler
Bulantı-kusma
Bitkinlik, yorgunluk hali
Ses kısıklığı
Baş dönmesi, bulanık görme
Baş ağrısı
Hıçkırık
Sırt ve bel ağrısı
İğne yerlerinde ağrı
Yara bere kırıklık
Hafıza kaybı ve hayal görme Az ciddi yan etkiler,
Akciğer enfeksiyonu
Mesane ile ilgili sorunlar
Adale ağrıları
Yavaş soluma
Diş kırılması, dudak ve dil yaralanmaları
Hastalığın ve tıbbı yapının daha kötü hale gelmesi
Anestezi sırasında bilincin geri gelmesi Nadir ve çok nadir yan etkiler
Göz hasarları (Spinal anestezi komplikasyonları)
Önemli ilaç alerjileri

]]>
https://www.vucut.org/anestezi-komplikasyonlari-nelerdir.html/feed/ 0
Anestezi Hataları ve Riskleri https://www.vucut.org/anestezi-hatalari-ve-riskleri.html/ https://www.vucut.org/anestezi-hatalari-ve-riskleri.html/#respond Fri, 06 Jan 2012 08:32:10 +0000 http://www.vucut.org/?p=1684 anestezi hataları ve riskleriAnestezi Yan Etkileri ve Anestezi Hataları

Hatalar ve komplikasyonlar sıklıkla birbiri ile karıştırı­lır ve biri diğerinin yerine kullanılır. Araya bir de yan etkiler karışır. Hatalar başka, yan etkiler başka, komplikasyonlar daha başka şeylerdir. Her tıbbi işlemin ayrılmaz parçası komplikasyonlar ve her ilaç tedavisinin ayrılmaz parçası yan etkilerdir. Komplikasyonların ve yan etkilerin hatalardan ay­rılması çok önemlidir. Bu ayrım doğru yapılamaz ise haksız suçlamalar ortaya çıkar ve hekim-hasta ilişkilerinde güven bunalımı doğar. Buna ait herkes tarafından yaşanmış birçok örnek vardır.

Tıbbi Hatalar ve Anestezi Riskleri

Yanlış bir uygulama yapılması veya doğru olan bir uygulamanın yapılmaması sonucu oluşan hastaya zarar veren veya zarar verme olasılığı bulunan tıbbi işlemlerdir. Hatalar bazen kazalar sonucu da ortaya çıkabilir. Kazalar; normalde beklenmeyen, hastaya kasıtlı olmaksızın gereksiz yere zarar veren veya verme olasılığı bulunan olaylardır. Mesela has­tayı yatağında yan çevirirken göğsüne takılı direnin çevirme sırasında çıkması, ameliyatta kullanılan elektro-koagulasyon aletinin plağının cildi yakması gibi kasıt olmayan kaza ile oluşan durumlar kazalara örnek gösterilebilir. Bir çoğu dik­katsizlik sonucu ortaya çıkar.

Hataları önlemek için birçok çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar da insanın her an hata yapabileceği varsayılarak hatalar ancak “hata olasılığını minimuma indiren, hataları yok etme olasılığını maksimuma çıkaran sistemi ve sistemin işleyiş modelini ortaya koyarak önlenebilir'” denilmiştir. Bu görüş ortaya koyulduktan sonra tıbbi tanı ve tedavi yöntem­leri ile ilgili ilkeler geliştirilmiştir. Bu ilkeler o kadar teferru­atlıdır ki hastanın hastaneye ilk adımı attığı andan ayrılacağı ana kadar yapılan her işi kurallara bağlamıştır. Sistem kendi içerisinde birçok kontrol mekanizmalarını içeni. Örneğin kayıt sistemi kuralları hastaların isim yanlışlıkları dolayısı ile karıştırılmalarını, sağ taraf yerine sol tarafın ameliyat edil­mesini, enjeksiyon yapılma ilkeleri hastaya A ilacı yerine B ilacı yapılmasını önlemiştir.

Zamanımızda güvenilir sağlık kurumlarında ve modern hastanelerde bu ilkeler uygulan­makta olup bu yolla tıbbi hata oranında önemli azalmalar sağlanmıştır. Bu kitapta anestezi hakkında şimdiye kadar anlatılanların hemen hepsi uluslar arası ilkelere göre neler yapılacağı ile ilgilidir.

Hasta ve hasta yakınları tedaviden beklenen iyileşme olmayınca veya işler yolunda
gitmeyince ilk olarak yanlış tedavi yapıldığı konusunda ciddi şüpheler içerisine girer. Hatta karşısındakileri suçlarlar. Oysa tıp, hataları ortadan kaldırmak için çok sıkı önlemler almış kendi içerisinde sayı­sız denetim mekanizmaları geliştirilmiştir. Burada özetlenen bilgiler ışığında bu önlemlerin ve denetim mekanizmalarının var olduğu hasla ve hasla yakınlarının haberi olmadan bu mekanizmaların zaten işlemekte olduğu bu koşullarda hata olasılığının en son düşünülmesi gerektiği anlatılmaya çalı­şılmıştır.

Yan Etkiler

Bir tedavi yönteminin veya verilen ilaçların kulanım amaçlarını oluşturan esas etkileri dışında sebep oldukları is­tenmeyen etkileridir şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin her ilaç allerji yapma özelliğine sahiptir. Bazı ilaçlar ağızda ku­ruluk, kabızlık, ishal, kaşıntı yapar, bazı tedavi yöntemleri hıçkırık, ses kısıklığı, baş ağrısı gibi çeşitli yan etkilere se­bep olurlar.

]]>
https://www.vucut.org/anestezi-hatalari-ve-riskleri.html/feed/ 0