romatizma boyun ağrısı ve brusit tedavisi

Romatizma Boyun Ağrısı ve Bursit Tedavileri

romatizma boyun ağrısı ve brusit tedavisiBoyun ağrısı

Sürekli olarak tutulmuş ve ağrılı bir boynun en yaygın ne­deni, omurların ve boyun omurları arasındaki disklerin aşı­nıp yıpranmasından kaynaklanan ‘boyun spondilozu’ dur. Belkemiğini oluşturan yirmi dört omurun tepesinde boyunda yedi omur (boyun omurları) vardır. Her omur çiftinin ara­sında darbe emici görevi yapan bir kıkırdak diski bulunur: Bunlara omurlar arası diskler denir. Her disk sağlam lif ta­bakalarıyla çevrili jöle benzeri bir göbekten oluşur.

Eğer omurlar arası disk aşınır ve küçülürse, omurları ayrı tutamaz ve omurlar kendilerini korumak için kemik çıkıntılar geliştirirler. Bu çıkıntılar da sinirlerin omuriliğe bağlanan köklerine baskı yapar. Bu da boyunda omuzlara ve kola kadar yayılabilen ani ağrıya neden olur. Parmaklarda karın­calanma ve uyuşma da görülebilir.

Tabii ki, boyun ağrısının başka nedenleri de vardır: Trafik kazalarında boynun incinmesi, bozuk duruş, ya da, bir ta­vanın boyanması gibi boyun kaslarını aşırı zorlayıcı çalış­malar. Gerilimin yol açtığı baş ağrıları da boyun kaslarının aşırı gergin olmasından kaynaklanabilir.

Bel ağrısı

Artrit ve Romatizma Konseyi, ingiltere’ de her yıl yaklaşık iki milyon kişinin bel ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini ve eko­nominin yaklaşık otuz milyon iş günü kaybı olduğunu söy­lemektedir. Bel ağrıların çoğu omurganın kas ve bağlarının gerilmesi, ya da, yırtılmasından kaynaklanmaktadır.

Vakaların yalnızca küçük bir kısmı bildiğimiz disk kayma­sından kaynaklanır. Bu rahatsızlık, diskin yumuşak çe­kirdeğini saran lifin zayıflaması ve disk göbeğinin çıkıntı yaparak bir sinir köküne baskı yapması halinde oluşur. ‘Disk fıtığı’ ya da ‘bel fıtığı’ olarak da bilinir.

Belkemiği omurları ayrıca aşınıp yıpranmadan dolayı da dejenerasyona uğrayarak sinir köklerine baskı yapar ve si­yatik siniri yoluyla bacağa kadar yayılan büyük bir ağrıya neden olan kemik çıkıntıları üretir. Bu durum siyatik rahat­sızlığının nedenlerinden biridir.

Omuz ağrısı

Omuz ağrısının en yaygın nedeni eklemi destekleyen do­kuların, yani kas ve tendonların iltihaplanmasıdır. Bu durum aşırı kullanımdan, ya da, incinmeden kaynaklanabilir. Diğer bir neden de eklem kapsülünün (doğrudan eklemi saran ve koruyan doku) iltihaplanmasıdır. Yaygın olarak ‘donmuş omuz’ olarak bilinir, çünkü ağrı ve tutulmaya bağlı olarak hareket güçleşir. Ağrı ve şiş, koldan ele kadar yayılabilir.

Bursit

Her eklemin yanında bir veya, daha fazla bursa (kese) bu­lunur. Vücudun her iki yanında yetmiş sekiz tane vardır. Ba­zıları çok küçük, bazılarıysa 75 milimetre çapında olacak kadar büyüktür. Bursalar bir eklemle onu çevreleyen kas ve tendonlar arasında yastık görevi yapan minik doku kesele­ridir. Aşırı sürtünme bunları pürüzlü, ağrılı, iltihaplı ve sıvı dolu hale getirir; buna da bursit denir, iyileşmesi haftalar a-labileceği gibi bu süre bir yıla kadar uzayabilir, fakat ‘kendi kendini sınırlayıcı’ denilen, yani süresi içinde kendi kendine iyileşen bir rahatsızlıktır.

Karpal tüneli sendromu

Bu rahatsızlık, içinden tendonların koldan ele ulaştığı bir tünelin (karpal tüneli) bulunduğu bilekte ortaya çıkar. Bu tü­nelin iç duvarları bursalarda olduğu gibi iltihaplanıp şişer ve tendonların yanında karpal tünelinden geçen sinirlere baskı yapar. Eğer şişme artarsa, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağı uyuşur ve ağrı koldan boyuna kadar yayıla­bilir. Ağrı özellikle geceleri şiddetlenebilir. Bu sendrom aşırı kullanım, ya da, incinmeden kaynaklanabilir ve çoğu kez sinirlerdeki baskıyı kaldırmak için küçük bir ameliyat gere­kir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.