protein ile yemek yemeyi azaltın

Protein ile Yemek Yemeyi Azaltmak

protein ile yemek yemeyi azaltınYemek yeme olayının başlamasını neler etkiliyor? Bu­nu kontrol etme imkanımız yok mudur?

Günlük yaşantımızda bize basit gibi gelen yemek yeme­ye başlama ve doygunluk hissi duyarak yemeği kesmemiz, aslında üzerinde uzun yıllardır araştırma yapılan ve hâlâ önemli bir kısmı tam anlamıyla bilinmeyen bir olaydır. Bu nedenle bilim adamları iştahın nasıl düzenlendiğini çöz­mek için uğraşmaktadırlar.

Yemeğe başlamada öğrenilmiş davranışlar, vücuttan gelen uyarılar, psikolojik etkiler, gıdanın görünümü, koku­su, lezzeti, sosyal ortam ve çevre değişiklikleri de etkendir. İnsanlar açlık hissi duymadan da yemek yemektedirler.

Aslında yemeye başlamamız, daha çok öğrenilmiş bir olaydır. Yemeğin sonlandırılması ise hormonlarla sağlanır. Yemek yedikten sonra mide şişerek gerilir ve bağırsaklar­dan salgılanan hormonlar doygunluk hissi yaratarak ye­meği sonlandırır.

Alınan gıdanın içeriği de tokluk hissinde etkilidir. Pro­teinler daha fazla tokluk hissi verirken, yağlar fazla doy­gunluk sağlamaz. Tersine, yemeğin yağlı olması, yemeğin tadını artırarak daha fazla yemek yenmesine yol açar. Po­salı gıdalar da daha tok tutar.

Gıda alımının başlaması, devam etmesi ve sonlandırıl­ması vücudumuzdan beynimize giden bazı uyarıların etki­siyle olur. Bu sinyal veya uyanlardan en önemlileri yemek yenince kanda artan insülin hormonu ve yağ dokuların­dan salgılanan leptin hormonudur. Ayrıca mide ve bağır­saklardan salgılanan bazı hormonların beyne etki etmesi­nin de rolü büyüktür.

Kandaki şeker düzeyinde geçici bir azalma, beyindeki bazı bölgeleri harekete geçirerek yeme davranışını başlat­maktadır. Ancak kandaki şeker düşüklüğünün beyin tara­fından nasıl saptandığı henüz tam olarak bilinmemektedir.

Tüm bu sinyallerin karmaşık etkisiyle gıda alımında düzenleme ve böylece yeme davranışı oluşur. Bu sinyallerdeki küçük bir hata, aşırı beslenmeye yol açarak kilo alın­masını sağlar.

Beynimizin hipotalamus bölgesinde, iştahın düzenlen­mesinde rol alan hormonlar daha yeni ortaya çıkarılabil­miştir, ancak her geçen gün bu bölgeden salgılanan yeni bir hormon saptanmaktadır. Bu bilimsel çalışmalarla işta­hın düzenlenmesinde beynin rolü daha iyi anlaşılmış ve şişmanlık tedavisi için yeni ilaçlar geliştirme olanağı doğ­muştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.