Omurga Yolları Ağrısı

İki komşu sinir kümesinin birbirlerine değdikleri birleşme yerindeki duygu sinirleri, omurga yolları aracılığıyla yaralanma bilgilerini beyin merkezlerine ulaştırırlar; beyin merkezindeki duyu, coşku ve düşünce mekanizmaları , ağrı duygusunu oluştururlar. Yaralanmada rahatsızlık bilgilerini omurgaya taşıyan iki yol vardır.  Bunlardan birinde ,beyindeki yedek merkez istasyonla (talamus) bağlantılı uzun sinir lifleri bulunur.  Talamustan da başka sinir hücreleri beyin zarına ulaşırlar.  Bu sistem, yaraya ilişkin bilgileri hızla yönetir ve zarar görme uyurılarının yeri, (şiddeti ve süresiyle ilgili bilgiler). İkinci yoldaysa, talamusa bilgi aktarılmasını yavaşlatan bir çok sinir hücresi birleşme yeri bulunan uzun ve kısa lifler vardır.  Bu yoldan geçen bilgiler, hoşa gitmeyen duygulardan ve coşkulardab sorumlu beyin merkezlerine ulaşır. Bu yolu kullanan uyarılar, söz konusu hoşa gitmeyen duygulara bağlı yara üstünde, bazı fizyolojik tepkilere yolaçarlar.

 

Ağrıalıcılardan gelen uyarılar çoğunlukla, çevresinden beyine doğru bilgi aktarılan yol boyunca çoğalır ya da azalır. Sözgelimi, yara bölgesindeki iltihap, ağrıalıcıları duygusuzlaştıran kimyasal maddeler üretir; böylece ağrıuyarıcılar , en küçük mekanik uyarı durumunda bile şiddetlendirir. Tersine çeşitli yollardaki çevre sinirleriyle omurganın birleşme yerinde , yaralanma bilgilerinin aktarılmasını durduran  omurga içindeki bir “kapı” yakınında, temas ve basıncı ortaya çıkaran sinir uçlarından peşpeşe uyarılar geldikçe , yavaşlama olur. Aynı biçimde beyin sapından çıkan bazı ağrı engelleyici sinir hücreleri harekte geçtikleri zamanda , “kapılaşma” olur; yani ağrı uyarıları azalır. Bu mekanizmanın, omurga içinde morfin ya da afyon türevi uyuşturucularla, hatta beyinde üretilen “endorfin” adlı bazı gerekli doğal maddelerle harekete geçirilmesiyle, ağrı denetim altına alınabilir.

Bitkisel Tedavi, İbrahim Gökçek, Bitkisel Ürünler, Gökçek Gıda İlaç, şifa market 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.