Kısırlık Çeşitleri

Erkek­te döllenmeyi temin edecek yeterli sa­yıda canlı meni hücresinin (sperm) bu­lunmayışı veya kadında döllenmiş yumurtanın döl yatağına inemeyişi yahut rahim duvarına tutunamayışı gibi sebeplerle ortaya çıkan kısırlıktır. Bu tip kısırlıklarda sık sık düşük vakaları gözlenebilmektedir.

Primer Kısırlık
Yeni evli çiftlerde görülen bir kısırlık şeklidir. Sebebi or­ganik olmaktan çok psikolojiktir. Eşler birbirine alışıp ısındıktan sonra ilk üç ay içinde % 33′ünün, bir yıl içinde % 70′nin, iki yıl içinde % 80′nin, iki yıl­dan sonra ise % 90′nın çocuk sahibi oldukları tespit edilmiştir.
Bu gerçeği göz önünde bulundura­rak, yeni çiftler hemen ümitsizliğe ka­pılmamalı; en az iki yıl sabretmelidirler. İki yıldan sonra, kısırlık olayı de­vam ederse, doktora gitme­lerinde fayda vardır.

Sekonder Kısırlık
Eşle­rin bir veya iki çocuğu olduk­tan sonra görü­len kısırlıktır. Sebebi genel­likle kötü bes­lenme ve bozuk hayat şartları­dır. Çeşitli has­talıklar sonun­da kadının yu­murtalıkların­da, yumurta ka­nalında ve döl yatağında orta­ya çıkan iltiha­bı yaralar sık görülen kısırlık sebepleridir. Kabaku­lak hastalığı geçiren erkeğin er bezi il­tihaplarına maruz kalması da kısırlık sebebidir.

Kalıcı Kısırlık (Sterilite)
Kadın veya erkekte, mevcut tıp bilgisinin ye­tersiz kaldığı ve şimdilik tedavi imkâ­nı olmadığı kısırlıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.