Kanda rdw düşüklüğü nedir?

Kanda rdw düşüklüğü nedir?

RDW değerinin düşük çıkması yada yüksek çıkması ne anlam açıklama eder? RDW değerinin 14’ün üstünde olması bir sorun olduğunu ortaya koyarken 14’ten düşük olması ise aracısız olarak bir sorunun habercisi değildir.

RDW değeri ifadesi kanda alyuvar dağıtım genişliğini açıklama etmektedir. RDW değeri ifadesi Akdeniz anemisi taşıyıcılığı, demir eksikliği anemisi ve anemi tanısında ayırt edici bir değerinde olarak kullanılmaktadır.

Kandaki RDW değerinin 14’ün üstünde olması anormal bir durumun varlığını göze çarpan eder. RDW değerinin normalden düşük gelmesinin bir problem yaratıp yaratmayacağı öteki hemogram testlerinin yapılmasıyla ortaya çıkar.

Kandaki alyuvar yayılma genişliğini açıklayan RDW, talasemi taşıyıcılığında olağan değerde çıkarken demir eksikliği anemisinde düşük çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.