Anasayfa » Göz Sağlığı » Göz tansiyonu hastalığı (Glokom = Karasu)
Göz tansiyonu hastalığı (Glokom = Karasu)
Göz tansiyonu hastalığı (Glokom = Karasu)

Göz tansiyonu hastalığı (Glokom = Karasu)

Hiçbir zeka sorunu olmamasına rağmen okuma-yazmada ve öğrenmede güçlüğü olan çocuklar olabilir mi?
Olabilir, bunun nedeni görme bozukluğu yok kavrama bozukluğudur. Yani göz­ler fotoğraf çekme işlemini eksiksiz yapar fakat iletirken veya beynin algısında so­run olabilir.

Okuma güçlüğü (Disleksi) nedir?
Her iki göz de kamera gibi çevrenin fotoğrafını ayrı ayrı çeker. Eğer fotoğraf çeki­lirken alet durağan durmazsa, iki gözün çektiği fotoğraf beyinde defalarca gel­diğinde görüntüde titreşim, bulanıklık olur. Disleksi (kelime anlamıyla okuma güçlüğü) denilen durum budur. bir bir gözlerden gelen mesaj netken, iki gözden gelen mesajda hafif bir hareket olduğu için beyinde görüş iç içe geçmiş olarak algılanır. Bilhassa “b” ve “d” harfleri ile “p” ve “q” karıştırılır. Yazarken de aynı sorun olur.

Okuma güçlüğü (Disleksi) nasıl tedavi edilir?
Bu sorun çocuk büyüdükçe azalır. Lakin okuma yaz­manın belirlenmiş bir yaşa dek öğrenilmesi gerekir. bu nedenle harflerin birbirin­den uzaktan yazılı olduğu (titreşim nedeniyle harflerin birbiri içine geçemeyecek dek uzaktan olması) ve harf­lerin koyu basılmış olduğu kitaplar okumayı kolay­laştırır. Okuma sırasında parmakla izlemek okumayı kolaylaştırır.
bundan başka açık pembe ya da açık mavi renkli mercekler okumaya muavin olur. Bu­nun konuyu bilen bir göz hekimi kadar saptan­ması gerekir.

Dislekside beyin hasta mıdır?
Hayır. Dislekside beynin iki tarafı da aynı şeklide yaratılmıştır, oysa normalde beynin sağ yarısı soldan farklıdır. Bambaşka beyin yarıla­rı birbiriyle işbirliği yapacakken benzer olduk­ları için işbirliği yapamazlar. bu nedenle her iki tarafın işe katılması gereken becerilerde zorluk olur. Yoksa dislekside beyin hasta de­ğildir.

Okuma güçlüğü (Disleksi) olan çocuklardaki belirtiler nelerdir?
Çoğunlukla aileler bu çocukları okurken ve yazarken harfleri karıştırıyor veya atlıyor di­yerek göz hekimine getirirler. Görmelerinde sorun saptanmayınca da heyecanla zeka tes­tine götürürler. Zekaları da adamakıllı nor­maldir. Okuma güçlüğü fakat özel testlerle saptanır. Okurken gözleri değişmez tutması gere­ken sistemde sorun vardır. Bu sistem yatay düzlemde bozuktur, düşey düzlemde okumada sorun olmaz. Öteki bir deyişle Çince dikey şekilde yazılı yazıları okuma güçlüğü yoktur. Yani Çin’de okumaya dis­leksi sorun yaratmamaktadır!

Okuma güçlüğü (Disleksi) olan çocuklarda başka sorunlar da olabilir mi?
İşitmeleri sıradan olmasına rağmen duyduklarını ayırmada da benzer sorunları olabilir. Bir kısmında hiperaktivite, dikkat sorunu ya da ağır alerjiler de olabilir.

Okuma güçlüğü, görme sorunu veya akıl sorunu olmadan da okuyamayan çocuklar var mıdır?
Hiçbir organik sorunu olmamasına karşın okuyamayan çocuklar olabilir. Buradaki sorun yalnızca ilgi eksikliğidir. Ailenin bu konuyla aktif olarak ilgilenme­si sorunu çözer.

Okuma Sorunları Olanlarda Olabilecek Öteki Özellikler
* % 80′i erkek
* Dengesizlik
* Ek hitabe sorunları (kekeleme, r’leri söyleyememe)
* Genel acemilik (el yapımı, spor, müzik)
* Görmenin ara sıra iyi ara sıra sorunlu oluşu
* Hecelemede sorun
* Keza sağ elini keza de sol elini kullanabilme
* Sağ / sol karıştırma
* Rakam ya da büyük minik sıralamasında sorun
* Zeka normalken beklendiği şekilde okuyamama
* İşitme sorunları

Okuma Sorunu Olan Çocukların ve Ailelerinin Diğer Özellikleri
* Konuşma veya okuma sorunu
* 1-3 yaşında ortakulak iltihabı
* Astım, bahar nezlesi, egzama
* Geç emekleme, yürüme, hitabe
* Hiperaktivite
* Tavır bozukluğu (kekeleme, “r’leri söyleyememe)
* Psikiyatrik sorun
* Şiddet doğum
* İşitme sorunları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.