doğum öncesi bakım ve önemi

Doğum Öncesi Bakım ve Önemi

doğum öncesi bakım ve önemiBir anne adayının sağlığı aynı zamanda beklenen bebeğin de sağlığı demek­tir. Annelerin gebeliğin başladığı günden başlayarak kendi sağlıklannı kontrol altında bulundurmaları çocuğun sağlam ve mutlu olarak dünyaya gelmesinde önemli rol oy­nar.

Gebe bir kadının özel ilgi ve bakıma ihtiyacı vardır. Toplumun ve çevrenin ge­belere karşı anlayış göstermesi onun sağlığı yönünden çok önemlidir. Bu bakımdan evliliğe aday genç kızlar ve evli kadınlara evlilik, gebelik, doğum ve çocuk bakımı ile ilgili eğitim verilmelidir. Böylece topluma daha sağlam varlıklar kazandırılmış olunur.

Doğumdan Önce

Modern bir şekilde gebeliğin izlenmesi ve bakımında aile bir bütün olarak ele alınır ve onun bulunduğu sosyal ortam, ailenin bağlı olduğu gelenekler, gelir durumu, aile bireyleri, onların anne adaylan ile ilişkileri göz önüne alınır.
Anne adayı eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve en son olarak da doktor ve hemşiresinin etkisi ile, çoğunlukla zor koşullar altında kalabilir. Bu nedenle gebelik süresince ortaya çıkacak sorunları gebe kadın aile çevresinden ve komşularından değil, kendi doktorundan sorup çözümlemelidir. Bu yönden doktoru ona en yakın il­giyi göstermeli ve gözlem altında bulundurmalıdır. Gebe kadın sıkılganlığını yenip doktoru ile her yönde açıkça görüşmeye alışmalıdır. Doktorunun her gün kendisi gi­bi bir çok anne adayına aynı rutin muayeneleri yaptığını ve onlara yardım ettiğini unutmamalıdır.

Doğum Öncesi Bakımın önemi

Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde önemli bir yeri olan doğum öncesi bakım, temelde koıuyucu bir sağlık hizmetidir.

Anne ölüm nedenlerinin başında, yeterli doğum öncesi bakım hizmetleri ile önlenebilecek gebelikle ilgili sorunlar gelmektedir. Bunlar toksemi, enfeksiyon ve ka­namadır, iyi bir doğum öncesi bakım hizmeti ile toksemi, enfeksiyon ve kanama yö­nünden risk altında olan annelerin belirlenmesi, gebeliklerin süresince daha sık ve dikkate izlenmesi, hastalık belirtilerinin erken dönemde tesbit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması, doğumların sağlıklı koşullarda yayılması bu komplikasyonlara bağlı anne – bebek hastalık ve ölüm hızlarını azaltacaktır.

Gebelik Öncesi

Yine doğum öncesi bakım hizmeti ile daha yeterli hale getirilebilecek olan ve ülkemizde çok sık doğumla beraber bulunduğunda anne ve bebek hastalık ve ölüm riskini yükselten bir diğer sorun annelerde görülen beslenme yetersizliğidir. Ailenin ekonomik koşullarına ve beslenme alışkanlıklarına göre düzenlenecek uygun bir beslenme planı ile annenin gebeliği süresince daha iyi beslenmesini sağlamak yine doğum öncesi bakımın ana konularından biridir.
En istendik doğum öncesi bakım, gebe kalmadan önce başlayan bakımdır. Çünkü gebelik öncesi sağlık durumu iyi olmayanlarda gebelik, anne ve fetüsün sağ­lığı riske girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.