Çoklu zeka Nedir

Çoklu zekanın ilkelerini bilmekte fayda var:
*İnsanlardaki zekalar tanımlanabilir, geliştirilebilir, ölçülebilir.
*İnsan gelişimiyle ilgili bütün kuramlar ve bilimsel çalışmalar, çoklu zeka teorisini desteklemekte ve kabul etmektedirler.
*Bir zeka alanını ilgilendiren çalışmalarda diğer zeka alanlarından da faydalanılabilir.
*Şu anda bilinen ve tanımlaması yapılan zeka türlerinden farklı zekaların da olması mümkündür. Kişisel özellikler, çevre, inançlar ve yargılar, kültür gibi etkenler zekanın gelişimi üzerinde etkilidir.
*Zeka denilen durum her insanda farklı süreçlerde oluşur ve her zeka türü dinamiktir.
*Her birey kendine özgü özelliklere sahiptir ve zeka da kişiye özgü bir durumdur.
*Her insanda farklı türde zeka gelişimi vardır.
*Her zeka türü kendine özgü olarak değerlendirilmelidir. Zekanın yapısı, dikkat, algı, hafıza, problem çözümü gibi birçok etken ışığında farklı süreçlerden meydana gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.