Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX
Anasayfa » Tıbbi Bilgiler (sayfa 4)

Tıbbi Bilgiler

anestezi yöntemleri ve anestezi kararı

Anestezi Yöntemleri ve Anestezi Kararı

Anestezi Çeşitleri Genel, bölgesel (rejional) ve lokal olmak üzere üç türlü anestezi yöntemi vardır. Her üç yöntemde de bazı ilaçlar kullanılarak his duyusu geçici olarak ortadan kaldırılır. Bu yöntemler ayrı ayrı uygulanabildiği gibi bazı durumlarda birlikte de uygulanabilir. Genel Anestezi Bilinç kaybı veya uyku oluşturularak his kaybının sağ­landığı bir anestezi yöntemidir. Burada zannedildiği gibi normal bir uyku söz konusu değildir. ...

Devamını Oku »
anestezi aletleri

Anestezide Kullanılan Aletler

Anestezide kullanılan ilaçların bir kısmı anestezi uz­manı tarafından damara yapılan injeksiyon yolu ile, diğer bazıları ise akciğerler yoluyla verilir. Akciğerler yoluyla ve­rilen ilaçlar ve oksijen için anestezi uzmanları anestezi ma­kinelerini kullanırlar. Anestezi makineleri ve aletleri, anestezi yapan makineler değil­dirler. Fakat karmaşık yapıları olan aletlerdirler. Üç önemli bölümden oluşurlar. Bunlardan biri gazların karışımını sağ­layan sistem, diğeri anestetik maddelerin solunduğu dolanımlı sistem ...

Devamını Oku »
anestezi ilaçları ve anestezi kremleri

Anestezi İlaçları ve Anestezi Kremi

Anestezi İlaçları ve Kremi Bir çok hasta anesteziyi uykuyu başlatan bir ilacın ve­rilmesinden ibaret zanneder; anestezi uzmanının rolünün ne olduğunu bilemez ve ameliyat süresince uykuda olduğu için fark edemez. Oysa uykuyu başlatan ilacın dışında değişik amaçlar için ortalama on ve daha üzeri sayıda ilaç anestezi sırasında kullanılabilir. Anestezide Kullanılan İlaçlar Genel anestezi için başlıca beş grup ilaç kullanılır. Başlangıç (indüksiyon) ...

Devamını Oku »
anestezi güvenli mi anestezinin tehlikeleri

Anestezi Güvenli Mi ? Anestezi Riskli Midir ?

Anestezi Güvenli Midir, Anestezi Riskli Midir? Güvenlik; tehlikelere karşı korunmak, kazalardan uzak kalabilmek olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında anlatılan bir takım eski hikayelere rağmen modern anestezi gerçekten güvenlidir. Anestezi 1980’li yıllardan itibaren kendisi ile yüzleşmiş, kendi kendini sorgulamış, sonunda anestezide güvenliği sağlayan sistemi geliştirebilmiştir. Sis­temin ana dayanağını güvenlik kültürü oluşturmaktadır. Gü­venlik kültürü aslında tehlikelere karşı alınması gereken ön­lemler paketidir. Örneğin ...

Devamını Oku »
anestezi ve anestezi hakkında bilgiler

Anestezi ve Anestezi Uzmanı Hakkında Bilgiler

Ülkemizde anestezi uzmanı; tıp fakültesini bitirdikten sonra en az. dört yıl anestezi konusunda uzmanlık eğitimi al­mış ve eğitiminin sonunda yapılan sınavı başarı ile vererek ülkemizdeki adı ile ANESTEZİ VE RE ANİMASYON dip­lomasına hak kazanmış hekimdir. Eğilimi içerisinde hem anestezi hem de reanimasyon konulan ağırlıklı olarak yer alır. Anestezi verilmesi sırasında anestezi uzmanının işi ba­zen bir kişinin yetişemeyeceği kadar çok olabilir. ...

Devamını Oku »
anestezi nedir ve nasıl yapılır

Anestezi Nedir ve Nasıl Yapılır

Anestezi her türlü hissin ortadan kaldırıldığı hal anla­mına gelen Latince kökenli bir kelimedir. Tüm Dünyada başlıca ameliyatlarda ağrı duyusunun ortadan kaldırıldığı tıbbi işlemi anlatmak için kullanılmaktadır. Bir zamanlar aynı amaçla yine Latince kökenli olan Narkoz kelimesi de kullanılmıştır. Narkoz uyku hali anlamına gelmektedir. Bi­lindiği gibi ameliyatlarda ağrının ortadan kaldırılması her zaman uyku eşliğinde gerçekleşmez. Bazı ameliyatlar ameli­yat bölgesinin lokal anestetik ...

Devamını Oku »
metabolik sendrom nedir ve nedenleri

Metabolik Sendrom Nedir ve Nedenleri

Son zamanlarda “metabolik sendrom” denen bir has­talıktan çok söz edilir oldu. Bu hastalığı anlatır mısınız? Kalp ve damar hastalıklarına neden olan hipertansi­yon, şişmanlık, şeker hastalığı ve kan yağlarında yükseklik gibi hastalıkların aynı kişide bir arada görülmesine “meta­bolik sendrom” veya “metabolik travma” denir. Bu duru­ma “insülin rezistans sendromu” veya “sendrom X” adı da verilir. Aslında temel bozukluk insülin hormonunun çalışmamasıdır. Metabolik ...

Devamını Oku »
grip aşısı

Grip Aşısı Ne Zaman Yapılmalı, Faydaları Nelerdir ?

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, gribin özellikle çocuk ve yaşlılarla kalp, akciğer, böbrek ve şeker hastalığı olanlarda daha ağır seyrederek ölüme varabilen ciddi sonuçlara yol açtığını belirtti. Grip aşısının en geç Kasım ayında yaptırılması gerektiğini bildiren Çom, “Yüksek riskli kişilere grip hastalığını taşıma ya da bulaştırma ihtimali bulunan sağlık personeli, kronik hastalık bakım üniteleri veya yaşlı ...

Devamını Oku »
vajina fizyolojisi ve anatomisi

Vajina anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgiler

Vajina anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgiler Vajina; önde üretra ve mesane, arkada ise rektum ve anal kanal arasında uzanan 7-9 cm uzunluğunda fibromuskuler yapıda bir tüptür. Mukoza, musküler ve adventisya tabakalarından oluşur. Çok katlı yassı keratinize olmayan epitel ile döşelidir. Vajinal flora, Vajina yüzeyini oluşturan epitelin özelliği, Vajina pH’sı ve hormonal denge, seksüel aktivite, ilaçlar ve cerrahi girişimlere bağlı olarak değişiklik ...

Devamını Oku »
laktobasil nedir

Laktobasil ve Laktobasiller Nedir ?

Laktobasil ve Laktobasiller Nedir ? Laktobasiller, Gram pozitif, anaerob veya mikroaerobik, hareketsiz, sporsuz ve kapsülsüz bakterilerdir. Karbonhidratları parçalayarak laktik asit, asetat, etanol, süksinat ve CO2 oluştururlar. Vajinal floradaLaktobasiller arasından en çok L. acidophilus, L. fermentum ve daha az sıklıkta ise L. plantarum, L. brevis, L. jensenii, L. delbrueckii ve L. salivarius görülür. Laktik asit salgılayarak vajinal pH’yı düşüren Laktobasiller, vajinal enfeksiyonlara karşı birincil derece koruma sağlarlar. Ayrıca hidrojen peroksit, laktosidin, ...

Devamını Oku »