bebeklerde yüksek ateş

Bebek ve çocuklarda ateş yükselmesi ve tedavi şekli

bebeklerde yüksek ateşÇocuk hastalıklarının büyük çoğunluğu, ateşli geçer. Ateşe ek olarak diğer belirtiler, doktora teşhisinde yardım eder. Bazı haller­de, bu belirtiler çok nettir: Ama bazı haller­de de ortaya çıkmalarını beklemek veya ate­şin nedenini bulmak için bazı araştırmalar uy­gulamak gerekir.
Dinlenme halinde bir insanda (20 dakika­dır) normal makat ısısı 37 °C’dir. Kişilere gö­re bu yarım derece aşağı veya yukarı oyna­yabilir.

Isı 37.5 °C ile 38 °C arasında ise, hafif ateş söz konusudur. Isı 38 °C’yi aştıktan son­ra, artık ciddi ateş var demektir ve doktor çağırılmalıdır.

Yeni doğmuş bir bebek ve bir çocuk, asla yüksek ateşle bırakılmamalıdır. Çünkü yük­sek ateşin sebebi ne olursa olsun (çok kez, ba­sittir), beyin için tehlikeli durumlar yaratabilir (Bak S. 43): Bazen hastayı hastaneye bile kal­dırmak gerekebilir. Bu nedenle yeni doğmuş bebeklerin ateşlerinin 39 °C’yi geçmesine pek göz yumulmamalıdır.

Tedavi ve Yapılması gereken

• Doktorunuzun tavsiye edeceği dozda, çocuğa bir sedatifle birlikte ağrı kesici verin.
• Üstünü örtmeyin. Ateşi düşürmek için çocuğa, ateşinden 2 ile 3°C’den daha dü­şük, ılık bir banyo yapın. Nemli çamaşır­larla sarın.
• Bütün zayıf bünyeli çocuklar, üstü açık bırakılmalıdır. Battaniye koymayın. Aksi­ne, bir çarşaf üzerine çıplak olarak yatı­rın.
• Doktor, sizden hasta çocuğun sabah ve akşam ateşini alıp, not etmenizi isteye­cektir. Fakat çıktığını tahmin ettiğiniz an­larda siz bir kere daha ateş ölçün. Bu ateşleri dikkatle not edin ve yükselme sı­rasındaki belirtileri de yazın.

Dereceli bir doktor termometresi kul­lanın. Ateş, makattan, koltuk altından ve­ya ağızdan alınabilir. Çocuklarda genel­likle makat tercih edilir. Çünkü çocuk, termometreyi ağzında veya koltuğunun altında kırabilir.
Termometre kullanılmadan önce bir antiseptikle silinmeli, sonra hafif vazelinlenmelidir ki, çocuk yaralanmasın.

Ateş ölçmeden önce çocuğu 10 da­kika kadar dinlendirin. Sonra yan veya ka­rın üstü yatırıp, dizlerini hafif bükün. Ter­mometre makatta bir dakikadan az bir sü­re daha çok bırakılmalı, sonra da ateş dik­katle not edilip, doktorun tavsiyesi bek­lenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.