BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ELEMANLARINI DESTEKLEME

Bağışıklık sistemimizin özgün elemanlarından bazıları timus, dalak, lenf sistemi, lenf düğümleri, bademcikler, karaciğer, kör bağırsak (temelde büyük bir lenf düğümüdür) ve kemik iliğidir. Timus bağışıklık faaliyetini düzenler. Dalak yıpranmış kırmızı kan hücrelerini ve pıhtılaşma elemanlarını uzaklaştırır ve yayılan bakterilerin tutulmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlar. Karaciğer kandaki şehirleri temizler ve temelde vücudun kanalizasyon sistemi olan, lenf sistemi içinde dolaşan sıvıyı, vücut lenfasının önemli bir kısmını üretir. Bu sistem kan damarlarına paralel seyreder; o depolar, filtre eder ve özellikle ölü bakteriler ve etkin hastalıklar sırasında yıkılan beyaz kan hücreleri kalıntılarını uzaklaştırır. Lenf düğümleri lenf kanallarının büyük keşime yerleridir ve lenf sistemi boyunca oluşan artıkları depolarlar veya dağıtımını yaparlar.

Lenf düğümleri çok miktarda atık madde işlemek zorunda kaldığında şişmeye meyillidirler, tıkanırlar ve dokununca acırlar ve atık işlemesi durur. Düğümlerin açık tutulması vücudun enfeksiyonları çok çabuk alt etmesine yardımcı olur. Lenf düğümleri de (timus bezi gibi) bağışıklık sistemimizin etkili elemanları olan lenfosit adı verilen özgün beyaz kan hücrelerini üretir.

Kemik iliği ve bir ölçüye kadar timus enfeksiyonlara karşı savaşmak için diğer tip beyaz kan hücrelerini üretir. En önemlilerinde iki tanesi fagositler ve nötrofillerdir. Fagositler üç biçimde bulunurlar; monositler, makrofajlar ve granülositler. Makrofaj olarak yabancı maddeleri aramak için vücudu dolaşırlar, yayılan bakterileri yutarlar ve enfeksiyonlar sırasında ve sonrasın da hız kan hücreleri ve bakteri artıklarının temizlenmesine yardım eder. Onlar hastalık yapıcı organizmaların varlığında bakterilere saldıran ve yok eden nötrofilleri de alarma geçirirler. Bu tüm bağışıklık karmaşasının bütün farklı kısımları teklenebilir ve sağlıklı tutulabilir.

Yeniden Canlandırma Stratejileri
Geçen son otuz yıl boyunca tüm sağlık ve canlılığın yaratılması ve sürdürülmesinin neleri içerdiği konusunda çok büyük araştırmalar yapılmıştır.Bu baskılanmış veya hasar görmüş bir bağışıklık sistemini yenilemek ve yeniden canlandırmak veya zaten sağlıklı olan bir sistemin işlemeye devam etmesini ağlamak için nelerin yapılabileceğini içerir. Bu ölçüler kabaca üç kategoriye ayrılır:Şifalı bitkiler, gıdalar ve vitaminler, ve yaşam biçimi tercihleri.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN BİTKİLER

Bağışıklık sistemini güçlendirme, onarma veya etkinleştirmek söz konusu olduğunda pek çok bitki ön plana çıkar. Hepsi uzun süreli kullanılabilir; çok azı bir miktar yan etkiye sahiptir. Bazılarının belli organizmalara karşı etkin olmalarına rağmen, onların gücü bağışıklık sisteminin değişik etkilerini arttırmak, vücuttaki özel organların zehirlere veya hastalıklara karşı koruyucu etkinlik sunmaları, tümör önleyici etkinlik veya güçsüz kalmış bir vücut veya bağışıklık sistemini güçlendirme ve yenilemekte yatar. Bu bağışıklık sistemi bitkilerin pek çoğu gerilim giderici için bitki olarak da kabul edilirler. Vücudu stresin etkilerinden korur bir görünüm sergilerler.Ve stres zaman içinde bağışıklık sistemini gerçekten yetersizliğe sokacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.