aşı nedir

Aşı Konusunda Bilinmesi Gereken Önemli Şeyler

aşı nedirİmmünoloji alanında kaydedilen son yenilikler, bağışıklama açı­sından son derece faydalı olmuştur. Aşılama sonrası bağışıklık ge­lişme mekanizmaları, organizmanın viral veya mikrobik hastalıklar­la savaşmak için kullandığı mekanizmalara benzemektedir.
Bir antijen organizmaya girdiğinde, hücresel ve/veya sıvısal ya­pıda bir bağışık yanıtı harekete geçirir. Bağışık yanıtta, antijenin immün sistem tarafından tanındıktan sonra, yanıtı organize edebi­lecek, immünolojik bakımdan elverişli belirli sayıda hücrenin hare­kete geçmesi gerekir.

Kısaca söylemek gerekirse, bağışık yanıtta makrofajlar ve lenfo­sitler olmak üzere iki çeşit hücre rol oynamaktadır.

Makrofajlar, Makrofaj Nedir

Bir monosit klonundan türeyen makrofajlar, herhangi bir antijenik özellik taşımayan bağışık yanıtın başlayıp yayılmasında temel rol oynamaktadır.
Makrofajlar, organizmadaki bağışık yanıtın hemen her aşama­sında işe karışır:

a) Belirli antijenleri, B lenfositleri tarafından tanınacak şekilde değişime uğratır,
b) T ve B hücreleri arasındaki işbirliğinde, aracı işlevi görür.
c) T lenfositlerini etkileyen çeşitli maddeler salgılayarak bağışık yanıta katkıda bulunur.

Makrofaj Aktivasyon

Bağışıklık yanıtını baskı altına alıcı özellik­teki PGE2 ya da E2 prostaglandinler; önceleri lenfosit aktivatör fak­tör (LAF) adıyla bilinen ve T hücrelerinin bazı fonksiyonlarını nons-pesifik şekilde harekete geçirebilen interleukin-1 (IL-1), makrofajların salgıladığı maddelerdendir.
Öte yandan makrofajlar, lenfokinler aracılığıyla T lenfositlerin­den bilgi alarak; sitolitik ya da süpressif bir etkide bulunabilirler.
Son olarak da makrofajlar, sitotoksik olabilir ve bazı kanser hüc­relerini öldürürler. Bu tip makrofajlara “Natural Killer” (Doğal öldü­rücü hücreler) (NK) adı verilir. Ayrıca makrofajlar, kemik iliğinden köken alan lenfositlere antijenik mesaj gönderir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.