Anneliğiniz fark yaratır

Anneliğiniz fark yaratır

21. yy.da annelik gerçekleştirmek hayli çetrefilli. Her birimiz çocuklarımızın geleceğini garanti altına elde etmek için almamız gereken önlemlerin farkındayız fakat onların mutlu, marifetli ve üret­ken bireyler olmaları için neler yapabileceğimiz konusunda birazcık kararsızız.

Şu asıl dek kimse bilimsel olarak, ailelerin çocuklarının yaşamlarının iyi gitmesini sağla­yacak bir usul geliştirmedi. Freud’dan günümüze kadar yetişen psikologların çoğu, kişiler­de var olan problemlerin anne ve babalardan kaynaklandığını savunurlar. Bu özellikle yeni lahza­nelerde aşılması zor kaygılara sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra bireylerde görülen ruhsal sı­kıntıların annelerden kaynaklanmadığını önesüren başka bir manzara daha mevcuttur. Bu görü­şe tarafından çocuklann sıkı aile bağlarına ihtiyacı ol­duğu inkâr edilemez, ancak “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ifadesi gerçeklikte var ola­mayacak dek ütopik.

Kendinizi nerede görüyorsunuz? Çocuğunu­zun hayatındaki öneminiz nedir? Çocuğunuzun defalarca gereklilik duyduğu, güven ve şefkat kokan bir anne misiniz? Anneliğiniz, çocuğunuzun haya­tında fark yaratacak mı?

Böylece fazla konuda hayatımızda mucizeler ya­ratan bilim, laf konusu anne bebek ilişkisi olun­ca azıcık beceriksiz kalıyor. Taraflardan birinin his­settiklerini aktarması mümkün olmadığından bilimsel bir egzersiz yürütmek hayli zorlama.

Ben bu konudaki en doğru tespitlerin dene­yimli ebeveynler kadar yapılabileceğini düşünüyorum. Bili ve ben binlerce tecrübeli anne ile görüşüp us aldık. Keza kendi bireysel tecrübelerimiz ayrıca de görüştüğümüz ailelerin deneyimlerine dayanarak ailelerin, özellikle annelerin, bireylerin kişilikleri üzerindeki etkile­rinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Eşim Bili ve ben bu kitapta bebeğinizin mut­luluğunun sıkı aile bağlarına emrindeki olduğunu de­falarca belirttik. Bebeğinizin doğduğu andan itibaren her daim yanına olduğunuzu bilmesi, ha­yatı her tarafında ihtiyaç duyacağı güven duygusunu tatmasını sağlar. Bu sayede daha az ağlama­ya gereklilik duyar. Bebeklerinin her türlü ihtiyacı­nı olabildiğince kısa sürede tedarik eden anneler de, bir anne olarak sorumluluklarını yerine ge­tirmenin huzurunu fakat bu usul ile yaşaya­bilir.

Anne ve babalarından bebekliklerinden iti­baren defalarca yakın ilgi görmüş çocuklar, farklı şe­killerde yetiştirilmiş çocuklara kıyasla daha eksik problemli olurlar. Anneleriyle müşterek geliştirdik­leri özel bir dili kullanan bebekler, tıpkı erişkin halk gibi annelerinin mimiklerinden ne demek istediklerini çıkartır ve ona tarafından davranır­lar.

Bebeğinizle onun doğumundan itibaren ge­liştirdiğiniz dinç bağ, o büyüyüp bir erişkin olduğunda bile meyvesini yiyebileceğiniz bir bağdır. Sizin ona gösterdiğiniz alaka ve duyarlılı­ğı özümseyecek ve öteki insanlarla olan ilişki­lerinde sizi misal alacaktır. Anlayışın insan hayatındaki değerini minik yaşlardan itibaren lahza­layacak olduğundan karşısına meydana çıkan negatif­lukları olgunlukla değerlendirip, en yerinde çözüm yoluna gidecektir.Sonuç olarak bebeğiniz için anneliğinizin ne değin kayda değer olduğu sorusunun yanıtı “belirli­likle yüksektir.” Siz onun hayata açılan penceresisiniz. Sevgi ve güven üzerine kurmuş oldu­ğunuz ilişkinizde, hoşgörünün önemi inkâr edi­lemez. Birlikte yakaladığınız uyum, bebeğini­zin ömür boyu sevinç anahtarı olacaktır.

Derin bir nefes alın ve bebeğinizin keyfini çıkarın. Hayatınızın en özel dönemlerinden bi­rini yaşamaktasınız. Üzüntü ve kaygılarla enge­beli görünen bu yolun köşe başlarının, mucize­lerle doymuş olduğunu sakın aklınızdan tümdengelim­yın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.