anestezi ve dil dudak yaraları

Anestezi ve Dil Dudak Yaraları Tedavisi

anestezi ve dil dudak yaralarıAnestezi ve Dil Dudakta Hasar

Genel anestezi esnasında dişlerin hasar görmesi olası­dır. Yaklaşık 4500 genel anestezide 1 oranında meydana gelir. Dişler, dilin ciddi yaralanmalarına nadan olabilirler. Ço­ğunlukla dilde ve dudaklarda ufak hasarlar meydana gelebi­lir. Genel anestezi kontrollü bilinçsizlik durumudur. Anestezi altında burun ve ağızdan nefes alma yeteneği azalır. Anestezi uzmanı düzenli nefes almayı sağlayacak bir yöntem seçer. Bu nedenle sıklıkla hastaların boğazına ya da ağzına yapay bir havayolu yerleştirilir. Bu araçların yerleştirilmesi diş­lerde, ağız ve burunun yumuşak dokularında hasara yol aça­bilir.

Oluşan hasarlar, laserasyonlar (ufak kesikler) veya du­dakta veya dilde ezilmeler yaklaşık 20 genel anestezi uygu­lamasında 1 oranındadır. Bu tür hasarlar çabuk iyileşir ve vazelin gibi basit merhemlerle tedavi edilebilir. Diş ve köp­rüler, implantlar, teller gibi diş tedavi materyalleri kazaen kırılabilir, kopabilir, gevşeyebilir veya tamamen çıkabilir. En sık zarar gören dişler üst maksiller kesicilerdir (üst orta diş­ler). Sonrasında çekilmeye veya tamire giden diş hasarı oranı genel anestezi de 1/4500 oranındadır. Nadiren bir havayolu­nun yarattığı basınç dilde hareket ve duyu sinirlerine zarar verebilir. Bu dilde bir süre hissizlik ve normal hareket kay­bına neden olur. Bu değişiklikler daima geçicidir ve düzel­mesi birkaç hafta- ay sürer.

Anestezi altında nefes almayı sağlayan yapay havayolu araçlarının kullanımı her zaman kolay değildir. Anestezistler bu araçların kullanımı konusunda eğitim alınışlardır. Ancak en becerikli ellerde bile bazen durum zorlaşır ve belli mik­tarda güç kullanımı gerekebilir. Bu nedenle bazen diş, dil ve dudakta hasarlar oluşabilir.

Göğüs, batın, baş boyun, omurilik üzerinde yapılacak büyük ameliyatlarda entübasyon tüpü yerleştirilirken kulla­nılan aletler özellikle de işlem zor ise hasara neden olabilir. Ağız ve boğazda gerçekleşen ameliyatlarda, boğazın akciğerin ve özefagusun (yemek borusu) genel anestezi altında mu­ayenesi de dahil olmak üzere cerrahlar da dişe, dile ve du­daklara zarar verebilir.

Genel anestezi öncesi takma dişlerin çıkarılması istenir. Bunun nedeni Anestezi uzmanı yukarıda tarif edildiği gibi yapay havayolu cihazını yerleştirirken takma dişler çıkabilir veva zarar görebilir. Nadiren anestezi uzmanı takma dişlerin yerinde kalmasını isteyebilir. Bu genellikle takma dişlerin arasında sağlam diş varsa bu sağlam dişi koruyabilmek için­dir. Bu durumda da takma dişin hasar görme riski mevcuttur.

Genel anestezi alacak herkes risk altındadır. Tüm ön­lemlere rağmen yine de beklenmedik sıkıntılar yaşanabilir. Ağız açıklığının dar olması, boyun hareketlerinin kısıtlı ol­ması, üst dişlerin çıkık veya alt çenenin geride olması gibi anatomik yapı bozuklukları, romatoid artrit (romatizma) veya ankilozan spondilit gibi boyun hareketlerini kısıtlayan hastalıklar, aşırı kilo, acil cerrahi gereken hamilelik gibi du­rumların yaratacağı sıkıntılar dil, dudak
yaralanmalarının ve diş hasarlarının hastaya bağlı nedenlerini oluşturur. Özellikle diş hasarı oluşma riski yukarıda sayılan faktörlerden bir veya daha fazlasının bir arada bulunduğu hastalar ile çok sayıda çürük veya hasarlı dişi bulunan ağız sağlığı bozuk hastalar da daha fazladır. Diş hasarlarının nerdeyse 2/3’ü bakımsız dişleri olan hastalarda olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.