anestezi komplikasyonları ve tehlikeleri

Anestezi Komplikasyonları Nelerdir ?

anestezi komplikasyonları ve tehlikeleriAnestezi Komplikasyonları

Bir hastalığa, tedaviye veya tıbbı girişime bağlı olarak ortaya çıkan veya çıkma ihtimali olan, fakat ortaya çıkıp çıkmayacağı önceden tahmin edilemeyen, tedaviyi zorlaştı­ran olumsuz gelişmeler şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin kanama ve enfeksiyon ameliyat sonrası en çok görülen komplikasyonlardır. Ama her ameliyattan sonra görülmez. Bulantı-kusma anestezi sonrası sıklıkla görülen bir komplikasyondur. Buna rağmen her anesteziden sonra ortaya çık­maz.

Genel Anestezi Komplikasyonları

Yan etkiler ve komplikasyonlar her zaman ve her has­tada görülmez, bu nedenle de görüldükleri zaman çoğu kere hata olarak yorumlanır ve “bana yanlış ilaç verdiler yanlış tedavi yaptılar” şeklinde hasta ve yakınları tarafından yanlış yorumlara neden olurlar. Adı üzerinde olan ve ilaç denen bu maddeler ile bu maddelerin kullanımını içeren veya içerme­yen çeşitli tedavi yöntemleri tamamen sakıncasız uygulama­lar değillerdir. Hepsinin kendine göre az veya çok sakıncaları vardır.

Bazı yan etkiler ve komplikasyonlar daha ciddi, bazı­ları daha az ciddi olarak görülür. Ciddi veya az ciddi tanım­lanmaları görülme sıklıklarına dayanmaktadır ve aşağıdaki gibidir.

Bir yan etki veya komplikasyon
10 vakada 1 kez görülürse çok ciddi (ÇC)
100 vakada 1 kez görülürse ciddi, (C)
1000 vakada 1 kez görülürse az ciddi (AC)
10000 vakada 1 kez görülürse nadir (N)
100000 vakada 1 kez görülürse çok nadir (ÇN) olarak değerlendirilir.
Bu durumda anestezinin yol açtığı çok ciddi ve ciddi yan etkiler
Bulantı-kusma
Bitkinlik, yorgunluk hali
Ses kısıklığı
Baş dönmesi, bulanık görme
Baş ağrısı
Hıçkırık
Sırt ve bel ağrısı
İğne yerlerinde ağrı
Yara bere kırıklık
Hafıza kaybı ve hayal görme Az ciddi yan etkiler,
Akciğer enfeksiyonu
Mesane ile ilgili sorunlar
Adale ağrıları
Yavaş soluma
Diş kırılması, dudak ve dil yaralanmaları
Hastalığın ve tıbbı yapının daha kötü hale gelmesi
Anestezi sırasında bilincin geri gelmesi Nadir ve çok nadir yan etkiler
Göz hasarları (Spinal anestezi komplikasyonları)
Önemli ilaç alerjileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.